stadsranden

De vraag naar woningen en voorzieningen is groot. We wensen immers allemaal een plek om ons thuis en veilig te voelen. Het antwoord op de vraag wordt soms door beperkte ruimte en gedeelde belangens op een minder mooie manier ingevuld.

Wat zijn mogelijke goede oplossingen en zijn hier voorbeelden van? Combineren van functies? Slopen van woningen? Renoveren? Hoogbouw? Als we kijken naar de randen van een willekeurige stad, is daar ruimte? Willen we de stad verder ons landschap laten overnemen of kunnen we er ook voor kiezen het landschap in de stad toe te laten? Zijn er in de toekomst nog wel stadsranden?