plukpark

Aan de hand van een brainstormsessie kwam deze 3d schets uit de pen. Hoe kunnen we een overbodig geworden stortplaats zo ontwerpen dat deze een betere aansluiting bij het bestaande park vindt? De aanwezige ruimtelijkheid, groenstructuur en zichtlijnen bieden interessante aanknopingspunten.