leefbaarheid

Bij een project in Bosch en Duin ontbrak door een waardevolle ecologische omgeving, leefbaarheid. Doelstelling was het perceel geschikt te maken als ecologisch waardevolle stapsteen in het bosrijke Bosch en Duin. Visie hierbij was uit te gaan van een systeem in balans; onder- en bovengronds.

Toename van de diversiteit door middel van het gebruik van geschikte beplanting bood een start voor een toename van het insectenleven. Deze eerste stap zette een proces in werking. Vogels en andere dieren werden door voedsel, nestgelegenheid en beschutting aangetrokken.