Leefbaarheid de ruimte

Stap voor stap een natuurlijk systeem

 

Voor een particulier project in Bosch en Duin werd gewerkt aan het eindigen van de slechte leefbaarheid op het perceel. Dit was vooral te wijten aan het ontbreken van een waardevolle ecologische omgeving Monotone beplanting bood weinig aantrekkelijkheid voor mens en/of dier.

Als doelstelling voor het project werd gekozen het perceel geschikt te maken als ecologisch waardevolle stapsteen in de bosrijke omgeving van Bosch en Duin. Waardevolle visie hierbij was uit te gaan van een systeem in balans; van een geschikte bodem tot alles boven de grond.

Het doorbreken van de monotone beplanting werd een belangrijkste eerste stap. Stap voor stap werd meerdere jaren de tijd genomen om rustig te komen tot een natuurlijk geheel en systeem. Toename van de diversiteit door middel van het gebruik van geschikte beplanting bood een start voor een toename van het insectenleven. Deze eerste stap zette een proces in werking. Vogels en andere dieren werden door voedsel, nestgelegenheid en beschutting aangetrokken.

Passend beheer zorgt voor instandhouding van het project en enige jaren verder laten alle gebruikers een enthousiast gebruik van het project zien.

Gelet op het insectenbestand laten observaties keer op keer een toename in aantal en soorten zien.