groene vesting

Ter uitbreiding van de Hanzestad Kampen, ligt in de IJsseldelta de ontwerpopdracht voor het nieuwe dorp Reeve. Integrale ontwikkeling van het gebied biedt ruimte voor een nieuwe rivierarm, een bijbehorende klimaatdijk en de ontwikkeling van woningbouw.

Om de uitstraling van het dorp te versterken wordt in het ontwerpproces het contrast opgezocht. In de open polder ontstaat achter muren van imposante bomen een gesloten intieme ruimte, een dorp in een groene vesting. De openbare ruimte kent gelet op begroeiing verschillende natuurlijke sferen wat de biodiversiteit en leefbaarheid ten goede komt.