De toekomst van veen

Nieuw gebruik van oud land

Veenbehoud en vermindering van CO2 uitstoot vragen ten noorden van Utrecht anders om te gaan met het veenlandschap. Door integraal te werken kunnen ingrepen meerdere punten tegelijkertijd oplossen. In het ontwerp doorbreken brede bomenrijen vanaf de stuwwal het open monotone landschap, er ontstaat verbinding met het veenweidegebied. De gevormde groene kamers brengen ruimtelijke spanning in het gebied. Door minder water af te voeren blijft veen beter behouden. Biodiversiteit krijgt meer kans, wat ook de aantrekkelijkheid van wonen, werken en recreatie verhoogd.