de kreek

Enige jaren geleden werd in Holwerd een werkgroep opgericht. Dit om te proberen een einde aan de krimp te maken. De doelstelling van de werkgroep is het tot stand brengen van leefbaarheid, omzet en banen. Uit alle gemaakte plannen kwam het idee naar voren Holwerd weer terug aan zee te krijgen.

Zijn de plannen optimaal? Deze opdracht biedt (in plaats van een recreatieplas achter de dijk) alternatieven. Een krekensysteem brengt de zee op meer natuurlijke wijze naar Holwerd. Een dynamisch landschap met getijden, zilte natuur, wadvogels, recreatie en waterberging. De verbrede Holwerter Vaart met natuurlijke oevervegetatie vormt een verbinding met het achterland.